Wysokość i wypłata odszkodowania

Okazuje się, że w niektórych przypadkach można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy odszkodowania. Oczywiście nie chodzi tutaj o rekompensatę za opóźniony czy odwołany samolot, ale o sprawy związane ze zdrowiem, a nawet życiem.

O tym, że ubezpieczenie bywa bardzo przydatne przekonujemy się zazwyczaj w przykrych sytuacjach. Jeden z przykładów to stłuczka samochodowa. Dzięki ubezpieczeniu OC sprawca wypadku nie musi pokrywać strat poniesionych przez poszkodowanego z własnej kieszeni. Żeby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku należy zwrócić się do jego ubezpieczyciela. Rekompensata może dotyczyć nie tylko naprawy samochodu, ale także obrażeń fizycznych. Jeżeli uniemożliwiają one prowadzenie dotychczasowego trybu życia, to dochodzi tutaj nawet zadośćuczynienie za krzywdę moralną. Inny przykład, kiedy możemy żądać odszkodowania za złamanie nogi, skręcenie ręki itp. dotyczy sytuacji, gdy do kontuzji dochodzi w związku z czyimś zaniedbaniem. Jeśli na przykład do wypadku dojdzie na oblodzonym chodniku, to można pociągnąć do odpowiedzialności właściciela posesji, przy której ten chodnik się znajduje. Najpierw należy dążyć z nim do ugody, przedstawiając zdjęcia, zeznania świadków i opinię lekarza. W przypadku, kiedy nie zgodzi się na wypłatę odszkodowania można złożyć pozew w sądzie.

Z kolei za wypadki, do których dochodzi w drodze do oraz w samej pracy osoba poszkodowana powinna otrzymać odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Natomiast, aby mogły być przyznane trzeba najpierw złożyć wniosek o odszkodowanie do ZUS. Trzeba dołączyć do niego zaświadczenie od lekarza prowadzącego oraz dokumentację dotycząca wypadku. Następnie staje się przed lekarzem orzecznikiem, który przekazuje swoją opinię do ZUS i na tej podstawie podjęta zostaje decyzja o wypłacie odszkodowania, którego wysokość może dojść do 11 898 zł. Powinno to nastąpić w ciągu 30 dni. Bywa również tak, że zadośćuczynienie dostaje rodzina. Jeżeli pracownik odniósł śmierć w wyniku wypadku w pracy, to uprawnionym członkom rodziny należy się odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Może ono wynieść nawet ponad 60 000 zł. Poza tym czasami pracodawca ubezpiecza swoich pracowników w PZU. Wówczas w razie wypadku, uszczerbku na zdrowiu i hospitalizacji należy się im rekompensata z PZU. Zresztą różnego rodzaju ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne bywają przydatne w wielu sytuacjach, chociażby w przypadku zażądania odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej.